Podmienky

Podmienky pre uplatnenie zľavy na kúzelnícku show a spracovania e-mailovej adresy odosielateľa.

  1. Ihneď po potvrdení e-mailovej adresy
    1. V prípade preťaženia služieb StrukShow.com, neočakávanej chyby alebo dosiahnutia denného limitu stanoveného web-hostingovou spoločnosťou (500 e-mailových správ) odosielateľ správu so zľavou neobdrží a na uplatnenie zľavy nemá právo.
      Inak odosielateľ obdrží e-mailovú správu na zadanú e-mailovú adresu s informáciou ako uplatniť tohto-mesačnú zľavu. Vlastník StrukShow.com (Branislav Struk) zároveň obrdží e-mailovú adresu odosielateľa.
  2. Vlastník StrukShow.com (Branislav Struk), ďalej len "Vlastník", si vyhradzuje právo rozosielať maximálne 1-krát mesačne neobťažujúce informačné e-maily na zadanú e-mailovú adresu.
  3. Vlastník si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť platnosť zľavy individuálnemu odosielateľovi a/alebo všetkým odosielateľom.
  4. Pokiaľ nie je špecifikované inak na webovej stránke StrukShow.com, odosielateľ si môže zľavu uplatniť len jednorázovo.
  5. Vlastník si vyhradzuje právo kedykoľvek bez informovania odosielateľa zmeniť tieto podmienky.